Kategorie
Aktuality

Merino trika v exkluzivní kolekci. Pouze několik kusů merino trika KOLETA, elegantní vzhled a špičkové vlastnosti.

Termoprádlo stále z nejlepšího materiálu POLYPROPYLEN. Nesnažíme se ušetřit na materiálu, POLYESTER používáme pouze ve vybraných výrobcích nevyžadující maximální funkčnost.

Rozšíření sortimentu termoprádla o termo sukni, šátky, ponožky a spodní prádlo.

Testujeme termoprádlo na via ferratách. Při dlouhém přechodu Königsjodler klettesteig se nejvíce osvědčilo merino triko.

Testujeme termoprádlo na lyžích. Při mrazech se nejvíce osvědčila kombinace polypropylen jako první vrstva, merino triko druhá vrstva a lyžařské bunda třetí vrstva. Nejvíce hřálo termo triko KATES, které jsme použili jako první vrstu, ale je doporučené používat spíše jako vrstva druhá.

Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU

Provozovatelem internetového obchodu www.termotrika.cz je Ladislav Meškán IČ:73535451 se sídlem Mirkovice 382 32, Zahrádka 26, zapsaný v obchodním rejstříku evidovaném Městským úřadem Český Krumlov.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Dokonalyzazitek.cz, a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

2. DODACÍ PODMÍNKY A DOPRAVA

Objednávky doručené přes náš eshop jsou zpracovány a zboží odesláno zákazníkovi obvykle během tří pracovních dnů.

Cenik dopravy:

Obchodní balík České pošty - poštovné + dobírka - 115,- Kč
Obchodní balík České pošty - platba předem - poštovné - 80,- Kč
Doprava PPL - poštovné + dobírka - 100,- Kč
Doprava PPL - platba předem - poštovné - 75,- Kč

Při objednávce výrobků v celkové hodnotě nad 2 000,- Kč (včetně) není poštovné účtováno.
Při zvolení platby předem je nutné poslat peníze na náš účet do sedmi pracovních dnů, v opačném případě bude Vaše objednávka stornována a zboží vráceno na sklad, aby bylo k dispozici ostatním zákazníkům.


2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět výrobci v uvedené lhůtě - určující je datum odesílání a to v bezvadném, stoprocentním stavu, bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu. Po obdržení vráceného zboží a uznání odstoupení od smlouvy bude zákazníkovi v zákonné lhůtě čtrnácti dnů vrácena zpět částka odpovídající hodnotě zboží, včetně nejnižších nákladů na dopravu, které může zákazník při objednávání zboží zvolit z nabídky prodejce (v našem případě 80,- Kč - viz možnosti dopravy výše). Poštovné nebude vráceno v případě, že si zákazník ponechal část zaslaného zboží. Náklady na odeslání zboží zpět prodejci hradí zákazník vždy sám.

Adresa pro vrácení zboží:

Ladislav Meškán
Zahrádka 26
382 32 Mírkovice

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

3. VÝMĚNA ZBOŽÍ:

V případě, že potřebujete vyměnit výrobek za jinou velikost, doporučujeme nejdříve tuto skutečnost konzultovat na mailové adrese info@dokonalyzazitek.cz. Odpovíme Vám, zda Vámi požadovaný druh v dané velikosti máme skladem a je možné výměnu provést. V opačném případě Vám pomůžeme vybrat jinou barvu výrobku či výrobek podobný.

Pokud nám zašlete zboží bez předchozí e-mailové komunikace, doba na výměnu výrobku se může protáhnout.
Zboží musí být vráceno do čtrnácti dnů ode dne nákupu, v původní podobě, tedy bez známek užívání, včetně visaček a původního obalu.
Náklady na dopravu vyměněného zboží k zákazníkovi neúčtujeme.


4. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Na zboží je uplatňována záruka po dobu 24 měsíců ode dne jeho zakoupení. Pokud se v této lhůtě objeví vada nezpůsobená nesprávným užíváním či ošetřováním výrobku, lze jej reklamovat: na e-mailové adrese provozovatele: info@dokonalyzazitek.cz
poštou na adrese provozovatele: Ladislav Meškán, Zahrádka 26, 382 32 Mírkovice.


Obsah reklamace (zákazník):

číslo objednávky (je zasláno s potvrzením objednávky v e-mailu.)
co nejvýstižnější popis vady
doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura)

Povinnost prodávajícího:

prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do pěti pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak
reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak

5. CENA VÝROBKŮ:

Cena výrobku je vždy uvedena v popisu produktu na www.termotrika.cz. Cena neobsahuje dopravu na zboží k zákazníkovi viz ceník dopravy v bodu 2. těchto všeobecných podmínek.

6) OCHRANA A NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI:

Provozovatel internetového obchodu www.termotrika.cz je povinen nakládat s osobními údaji objednatele i příjemce ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré osobní údaje jsou využívány výhradně pro potřeby poskytnutí nebo zprostředkování služeb. Výjimkou je poskytnutí osobních údajů partnerským subjektům, které pro poskytovatele zajišťují objednané služby. Jedná se o osobní údaje nezbytné pro splnění podmínek dojednaných v uzavřené smlouvě.

Objednatel i příjemce výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, Poskytovatelem na adresu jeho elektronické pošty.
E-mail s nabídkou rozesíláme maximálně 1x měsíčně, rozesílání e-mailu můžete kdykoliv zrušit.

Objednatel i příjemce jsou povinni neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 5. 2012 a nahrazují v plném rozsahu Všeobecné obchodní podmínky ze dne 20. 5. 2012.